GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA | MINISTERUL CULTURII

Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii

A A A

Consiliul de Experți

01/09/2014 | Consiliul de Experți
Pentru expertize, consultanţă şi oferirea anumitor servicii în domeniul expertizelor specifice, pe lîngă Agenţie activează Consiliul de experţi. Consiliul de experţi este un organ interdepartamental...
01/09/2014 | Consiliul de Experți
Olarescu Dumitru - directorul artistic al studioului cinematografic "Viaţa";
01/09/2014 | Consiliul de Experți
Ţarus Maria - şeful direcţiei ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului, Ministerul Sănătăţii;
01/09/2014 | Consiliul de Experți
Gheorghita Ştefan - directorul Centrului Naţional de Profilaxie SIDA;
01/09/2014 | Consiliul de Experți
Dragan Nicolae - directorul cinematografului "Flacăra";
01/09/2014 | Consiliul de Experți
Ierizanu Gheorghe - directorul Editurii "Cartier";
01/09/2014 | Consiliul de Experți
Lozovan Andrei - viceministru al culturii;
29/05/2014 | Consiliul de Experți
Alexei Rău având studii superioare filologie- bibleoteconomie, doctor în filozofie, director general al bibliotecii naţionale şi vechimea în muncă de specialitate de 37 ani.
29/05/2014 | Consiliul de Experți
Victor Andon având studii superioare, profesor universitar în studiul artelor, membru a uniunii cineaştilor din U.R.S.S şi vechimea în muncă de specialitate de 50 ani.

Agenda

Nu există elemente.

Subscribe to Agenda

Banner