GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA | MINISTERUL CULTURII

Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii

A A A

Scurt istoric

SCURT ISTORIC

În conformitate  cu  Hotărîrea Prezidiului Parlamentului  Republicii Moldova din 22 iulie 1991, Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea   nr. 344 din 03.06.1993 ”Cu privire la unele măsuri de contracarare a propagării pornografiei, sadismului şi cultului violenţei” înfiinţează  pe  lângă  Ministerul  Culturii  şi  Cultelor  al Republicii Moldova Consiliul de experţi pentru contracararea tendinţelor de  pornografie, sadism şi cult al violenţei în lucrările de cultură  şi artă (pe parcurs Consiliul de experţi). Tot prin această Hotărâre Guvernul  aprobă și Regulamentul consiliului de experţi.

Pentru cooordonarea activităţii comisiilor consiliului de experţi, precum  şi  a comisiilor primăriilor oraşelor şi executivelor  raionale, cărora le revinea  asemenea  sarcini, efectuarea controlului la faţa locului, expertizele  obiectelor  pornografice, a celor care propagă sadismul  şi cultul  violenţei, întocmirea actelor respective, informarea  organelor de  drept asupra acestor probleme, ţinerea registrului cu titlu "obiecte pornografice" etc., în  structura consiliului de experţi s-a instituit un organism  din  specialişti  titulari cu un nivel înalt de  calificare  - Agenţia  de Stat pentru Protecţia Moralităţii în frunte cu  preşedintele consiliului de experţi.  

            Prin  Hotărârea  nr. 1400,   adoptată la 17.12.2001 Guvernul Republicii Moldova abrogă Hotărârea   nr. 344 din 03.06.1993 ”Cu privire la unele măsuri de contracarare a propagării pornografiei, sadismului şi cultului violenţei”  și creează Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii pe lângă Ministerul Culturii în scopul contracarării tendinţelor de propagare a pornografiei, sadismului şi cultului violenţei în lucrările de artă şi literatură. Tot prin această Hotărâre Guvernul Republicii Moldova  aprobă  și Regulamentul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Moralităţii pe lângă Ministerul Culturii, componenţa Consiliului de experţi al Agenţiei de Stat pentru Protecţia Moralităţii pe lângă Ministerul Culturii și stabileşte personalul scriptic al aparatului Agenţiei de Stat pentru Protecţia Moralităţii pe lângă Ministerul Culturii în număr de 5,5 unităţi.

Statele Agenţiei includ specialişti de înaltă calificare  (jurist, pedagog-psiholog, bibliotecar, jurnalist şi alţi specialişti). În prezent în componența agenției activează 5 persoane.

Pentru expertize, consultanţă şi oferirea anumitor servicii în domeniul expertizelor specifice, pe lîngă Agenţie activează Consiliul de experţi. Consiliul de experţi este un organ interdepartamental republican de expertiză şi consultaţii, învestit  cu dreptul de a controla şi acorda asistenţă calificată instituţiilor de stat, organizaţiilor obşteşti sau cetăţenilor în sesizarea elementelor de pornografie, sadism, cruzime şi de  cult al violenţei în operele literare, de artă, în  mass-media şi mediile informaţionale (în cărţi, reviste, ziare, filme de cinema şi video, emisiuni radiofonice sau televizate etc.), iar în cazurile cînd sînt  depistate încălcări ale legislaţiei în vigoare - cu dreptul de a întocmi un act de expertiză pentru organele afacerilor interne sau instanţele judecătoreşti.

Agenţia este condusă de directorul ei general, desemnat în funcţie de ministrul culturii, care deţine concomitent şi funcţia de preşedinte al Consiliului de experţi.

 

 

Agenda

Nu există elemente.

Subscribe to Agenda

Banner